Natječaj za direktora trgovačkog društva Aquacity d.o.o.