Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Ovdje možete preuzeti obrasce vezane uz pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama

Obrasci - pristup informacijama

Službenik za informiranje: Dražen Hrain
TD AQUACITY d.o.o.
tel/fax: +385 42 421 612
Hallerova aleja 8, 42 000 VARAŽDIN
info@aquacity.hr